In de week van 18 tot 24 maart 2013 coördineren Responsible Young Drivers de eerste editie van de Europese Week van de Hoffelijkheid in het Verkeer. Deze sensibiliseringsactie komt er in navolging van het succes van de Europese Dag van de Hoffelijkheid in het Verkeer en heeft tot doel alle weggebruikers te doen nadenken over hun verkeersgedrag.

TNS Opinion heeft in opdracht van Responsible Young Drivers om een Europees onderzoek uitgevoerd rond hoffelijkheid in het verkeer.

De verdere uitbereiding van de Europese Unie zorgt ervoor dat de weggebruikers zich steeds aan nieuwe situaties moeten aanpassen. Iedere cultuur heeft zijn eigen gewoonten op de weg, als deze samen komen op de Nederlandse wegen dan zorgt de nodige hoffelijkheid ervoor dat het voor iedereen aangenaam blijft. Jongeren en minder jongeren moeten opnieuw leren om te communiceren op de publieke ruimte, dit om competitie te vermijden en meer harmonie te creëren.

De studie werd uitgevoerd door TNS Opinion in 12 Europese landen: Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk, Griekenland, Tsjechië, Bulgarije, Estland, Polen, Portugal en Ierland. In totaal werden ruim 6.000 personen ondervraagd.

De resultaten van de enquête kunnen vergeleken worden met voorgaande Europese studies uit 1999 en 2003.

1. Hoffelijkheid volgens het type weggebruiker
We hebben aan de weggebruikers gevraagd om hun verkeersgedrag te evalueren op een schaal van 1 (zeer hoffelijk) tot 10 (zeer agressief). Dit is het gemiddelde voor Europa.

Voetganger 2,71
Fietser 2,88
Automobilist 3,17

Hoe sterker de weggebruiker, hoe minder hoffelijk hij zich gedraagt in het verkeer. Dit is een bijzonder gevaarlijke houding, waarbij dezelfde persoon hoffelijker is wanneer hij te voet is dan wanneer hij met de wagen op stap is.

De Belgische automobilist beschouwt zichzelf als hoffelijker dan het Europese gemiddelde. Poolse automobilisten vinden zichzelf het minst hoffelijk.

2. Gedrag van automobilisten
Ongeveer drie kwart van de automobilisten zijn soms zeer geërgerd door andere bestuurders en twee derde vindt dat de verkeersagressie de afgelopen jaren toegenomen is. Bijna 6 op 10 Europese automobilisten waren de afgelopen 12 maanden slachtoffer van één of andere vorm van verkeersagressie.


Automobilisten ergeren zich vaker wanneer ze in het verleden betrokken waren bij een ongeval.

Belgische automobilisten bevinden zich op het Europees gemiddelde qua ergernis (74%), maar staan aan de top met de vaststelling dat ze de afgelopen 12 maanden slachtoffer waren van verkeersagressie (71%).

3. Vormen van verkeersagressie
Het knipperen met de lichten en bumperkleven komen het vaakst voor in de Europese Unie. Verbale agressie blijkt sterk cultuurgebonden en fysieke agressie komt gelukkig maar heel zelden voor.

In België is de top-3 verschillend:

   1. Knipperen met de lichten : 64 %
   2. Agressieve of obscene gebaren : 60 %
   3. Opzettelijk hinderen : 55 %

Bumperkleven blijkt in België afgenomen van 65% vijf jaar geleden tot 50% in deze studie.

4. Hoffelijk op vakantie
Europeanen die met de wagen naar het buitenland reizen, gedragen zich daar hoffelijker in het verkeer dan wanneer ze in eigen land zijn. Tien keer meer ondervraagden vonden dat ze hoffelijker waren dan dat er ondervraagden waren die zich agressiever beschouwden.

doc
pdf
pdf zip