Hoffelijk zijn is een weldaad voor je gezondheid !
Het verkeer is een ontmoetingsplaats waar iedereen met elkaar moet communiceren. Onze wagen lijkt echter soms op een afgesloten capsule. Motorrijders duiken wel eens gevaarlijk op uit het niets. Bepaalde fietsers vergeten dat ook zij de wegcode dienen na te leven. En ook voor een voetganger betekent een rood verkeerslicht dat hij moet stoppen.
Het gebrek aan hoffelijkheid en wederzijds respect zit vaak in een klein hoekje. Na verloop van tijd beginnen we lichte overtredingen normaal te vinden. En dat is heel gevaarlijk! Het is dus heel belangrijk om het “samen leven” op de openbare weg niet langer te beschouwen als een strijd tussen verschillende weggebruikers.
Minder stress in het verkeer is een weldaad voor je gezondheid !

Samen op weg voor een hoffelijk verkeer
Op papier lijkt het evident, maar in de praktijk loopt het vaak anders : we vergeten onze belofte om hoffelijk te zijn in het verkeer wanneer we opgewonden raken over een andere weggebruiker.
Een verkeerde houding is verantwoordelijk voor heel wat verkeersongevallen. Wanneer iedereen zich hier bewust van wordt, kunnen we de ongevallenstatistieken gevoelig doen dalen.
Via het Hoffelijkheidscharter willen we een verantwoord weggedrag promoten, waarin we elkaar respecteren en helpen. Laat ons samen werken aan meer hoffelijkheid. Indien we hierdoor ook een steentje bijdragen voor een beter milieu, dan winnen we zelfs twee keer.

Een hoffelijke en leefbare stad
Steden hebben nog te vaak het imago om lawaaierige plaatsen te zijn waar het niet goed leven is. Om dit probleem op te lossen passen vele gemeenten hun infrastructuur aan om de belangrijke verkeersaders te ontlasten: parkings aan de rand van de stad, fietspaden, een zone 30, ... Het verkeersinfarct blijft vaak hinderen.

Alternatieve vervoersoplossingen aanbieden is nodig, maar niet voldoende om de stad leefbaarder te maken. Ieder van ons moet ook zijn gedrag op de weg aanpassen. Een rustgevende omgeving geeft een gevoel van veiligheid en doet het aantal ongevallen dalen.
Door hoffelijk te rijden produceer je minder uitlaatgassen, ben je meer ontspannen en help je het milieu!

Helden op de weg voor onze kinderen
In het verkeer geven we heel wat waarden en normen door aan onze naaste omgeving.
Hoe kunnen we zonder blozen aan onze kinderen vragen om hun vrienden niet te pesten terwijl papa ’s ochtends scheldt op iedereen die beweegt?
Voor een kind lijkt de achterbank (van een fiets of een wagen) net een groot scherm. Zijn ouders zijn de helden van het dagelijkse verkeersfeuilleton. Hij is alert en onthoudt alles wat je zegt en doet...
Een kind zal zich ook sneller de inbreuken herinneren. Hoffelijkheid is net een waarde die je van jongsaf aan zou moeten bijbrengen.
Wanneer ze later zelf kinderen zullen hebben, zullen je kinderen zelf de acteurs zijn van de film van je kleinkinderen.